Zarząd KNBN UJ w roku akademickim 2018/2019

Rafał BAWOŁ
Prezes Koła

Klaudia KALISZEWSKA
Wiceprezes ds. PR

Iwona SZLACHETKA
Sekretarz Koła

Magdalena MAKOWSKA
Członek Zarządu ds. HR

Mateusz KOWALSKI
Członek Zarządu ds. organizacyjnych

 

Komisja Rewizyjna KNBN UJ w roku akademickim 2018/2019:


Przewodniczący Komisji

Grzegorz KŁOSIŃSKI
Patryk LASOŃ
Patryk JEŻ
Członkowie Komisji

 

Sekcje tematyczne działające w roku akademickim 2017/2018:

Sekcja Wojskowości i Konfliktów Zbrojnych:

 

 

Koordynatorzy

 

 

 

Sekcja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Mundurowych
 


Koordynatorzy

 

 

 

Sekcja Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii

 

 

Koordynatorzy

 

 


Sekcja Myśli Strategicznej
 

 

Koordynatorzy