11.01.2017 Moderowanie zachowań publicznych w zbiorowiskach

Podinsp. M. Szczepański oraz podinsp. D. Jurczak, jako wieloletni praktycy w tej dziedzinie, podzielili się z uczestnikami spotkania swoją wiedzą i doświadczeniem na temat kontrolowania zbiorowisk. Wykład, poza tematyką bezpieczeństwa, obejmował również zagadnienia z pogranicza psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii tłumu.
W trakcie spotkania przeprowadzone zostały również ćwiczenia w podgrupach, dzięki którym obecni nabyli ogólną wiedzę na temat tworzenia komunikatów w sytuacjach awaryjnych.

Szacowana liczba uczestników: 40

 

 

 

19.01.2017 Wojna w Bośni: między faktami a mitami

Mieliśmy zaszczyt gościć dra Andrzeja Krzaka z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, członka Komisji Bałkańskiej.
Wykład poświęcony był przede wszystkim faktom i mitom dotyczącym wojny w Bośni i Hercegowinie z lat '92-'95. Pan Doktor podzielił się z uczestnikami swoją ogromną wiedzą, zarówno na temat samego konfliktu, jak i specyfiki całego rejonu bałkańskiego - z naciskiem na jego historię i kulturę. Poruszona została również problematyka wojennych relacji medialnych i ich wpływ na bieżące wydarzenia. Warty odnotowania jest również fakt, że Pan Doktor jest weteranem misji pokojowej ONZ obecnej w trakcie samego konfliktu.
Szerokie spojrzenie zaprezentowane przez Pana Doktora z całą pewnością ułatwiło zrozumienie tego trudnego okresu w nowożytnej historii Bałkan.

Szacowana liczba uczestników: 65

 

 

25.01.2017 Nowe metody zwalczania zagrożeń terrorystycznych przez policję

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ we współpracy z KNBN UJ zorganizował spotkanie z nadinsp. drem Tomaszem Miłkowskim, Komendantem Wojewódzkim Małopolskiej Policji. Wykład poświęcony był nowym mechanizmom zwalczania zagrożeń terrorystycznych w świetle ustawy antyterrorystycznej i dotychczasowych uregulowań prawnych. Pan Generał poruszył również problematykę terroryzmu na przestrzeni ostatnich dekad, oraz przedstawił rolę Policji w zwalczaniu - zarówno w formie prewencji, jak i reakcji - zjawiska przestępczości o charakterze terrorystycznym.
Po wykładzie uczestnicy mieli możliwość udziału w dyskusji oraz zadawania Panu Generałowi pytań.

Szacowana liczba uczestników: 45

 

 

23.03.2017 Zadania i organizacja Służby Więziennej przez policję

 

 

3.04.2017 Multidiscipline Leadership Workshop

 

 

4-5.04.2017 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Future War. Technologie i koncepcje na polu walki