19.01.2016 - „Analiza rozpoznawcza - istota oraz błędy analityczne”

Wykład poprowadzony przez płk dra inż. Karola Dymanowskiego, Szefa Zarządu Działań Niekinetycznych (J9) Dowództwa Generalnego RSZ. W swoim wystąpieniu Pan Pułkownik zwrócił uwagę na kwestie teoretyczne związane z rozpoznaniem, wywiadem oraz analizą rozpoznawczą, jej cyklem, istotą, wyróżnikami, rozróżnieniem. Główna część spotkania została poświęcona błędom analitycznym i technikom/metodom w procesie analizy. Pan Pułkownik odnosząc się do błędów zwrócił uwagę m.in. na operację „Barbarossa”, wojnę Yom Kippur, a także na źródła błędów, gdzie wyróżnił kilka istotnych kategorii – błędy percepcyjne i kognitywne, probabilistyczny charakter analizy tudzież złe decyzje. 

Publiczność miała także możliwość przetestowania jednej z technik analitycznych – analizy konkurencyjnych hipotez (Analysis of Competing Hypotheses – ACH), dotyczącej, w tym przypadku, rozwiązania sytuacji kryzysowej powstałej między państwami X i Y.

Szacowana liczba uczestników: 20

 

21.01.2016 - Wspomnienia kombatanta Armii Krajowej i żołnierza polskiego podziemia antykomunistycznego - Pana porucznika Wacława Szaconia ps. „Czarny”.

W czasie wystąpienia publiczność mogła m.in. dowiedzieć się o tym jak wyglądała sytuacja społeczna przed wybuchem II wojny światowej oraz w jaki sposób kształtowano postawy młodych Polaków. Porucznik opowiadał również o swojej drodze do wejścia w konspiracyjną działalność niepodległościową w czasie wojny i po niej. Wymieniał zadania, których musiał się podjąć jako zaprzysiężony żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego oraz wskazywał trudności, które czekały na naszych rodaków w walce z okupantem.

Udzielił nam wspaniałej lekcji historii i poświęcenia dla naszej ojczyzny, które z pewnością pozostanie w naszej pamięci. Serdecznie dziękujemy Panu porucznikowi Wacławowi Szaconiowi za wykład, który nam wygłosił.

Szacowana liczba uczestników: 70

 

15.01.2016 - Warsztaty w Izbie Celnej w Krakowie

Podczas zajęć aspirant celny Andrzej Puka poruszał temat wwozu i wywozu z UE towarów strategicznych oraz towarów podwójnego przeznaczenia (cywilno-wojskowego). W ramach ćwiczeń członkowie Koła pracowali nad konkretnymi kazusami pochodzącymi z praktyki zawodowej celników. W drugiej części warsztatów aspirant celny Stanisław Mrotek przedstawiłprzepisy dotyczące drogowego przewozu towarów niebezpiecznych, tzw. „adeerów”. Następnie zaprezentował kserokopie dokumentów: zaświadczeń ADR, listów przewozowych, uprawnień kierowców, etc. Były one wystawione w różnych krajach, a naszym zadaniem było między innymi rozpoznanie typu dokumentu, co nie jest proste, gdy jest on sporządzony w języku niderlandzkim, białoruskim czy rosyjskim. Później uczestnicy warsztatów mieli okazję obliczać, ile można przewieźć danego towaru niebezpiecznego jednorazowo, zależnie od wielkości zbiornika/opakowania, na podstawie różnych wyjątków zawartych w przepisach.

Liczba uczestników: 7

 

09.03.2016 - Akademia Cyberbezpieczeństwa EY

Drugie spotkanie z cyklu, na którym gościliśmy Marcina Szydłowskiego, specjalistę pracującego na co dzień w zespole ASC.

Pierwsza część poświęcona metodom działań cyberprzestępców.
Następnie poruszono zagadnienia związane z tematem testów penetracyjnych aplikacji webowych, które sprawdzają wytrzymałość daenj strony pod kątem zabezpieczeń.  Wykład poparty został wieloma ciekawymi anegdotami płynącymi wprost z codziennych wydarzeń.
Na koniec spotkania zainteresowane osoby mogły porozmawiać z przedstawicielem zespołu ASC na temat praktyk, jakie oferuje firma EY.

Szacowana liczba uczestników: 60

 

10.03.2016 r. - Wkład Sił Zbrojnych RP w inicjatywy obronne UE

Mieliśmy przyjemność gościć gen. dyw. dr. Cezarego Podlasińskiego, Dowódcę Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego.

Pan Dowódca wygłosił niezwykle ciekawy wykład Swoje wystąpienie rozpoczął od nakreślenia obecnego układu dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP oraz wskazania pełnej liczby żołnierzy uczestniczących w różnorakich misjach zagranicznych, czy to z ramienia ONZ czy NATO. Omawiając wkład Sił Zbrojnych RP w inicjatywy obronne, Pan Generał zwrócił uwagę na problemy z zawiłym systemem prawnym, który towarzyszy wielu zagadnieniom, w tym Grupom Bojowym oraz obronności Unii Europejskiej. Przedstawił także działalność Wyszehradzkiej GB, która pełni dyżur bojowy UE od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. Polska jako państwo ramowe wydziela większość sił, w tym elementy dowodzenia - dowództwo sił (FHQ) i dowództwo operacyjne (OHQ).

Spotkanie zostało uwieńczone możliwością zadawania pytań Panu Generałowi, z czego publika skorzystała chętnie, dopytując się m.in. o kwestie prawne towarzyszące żołnierzowi na placu boju.

Szacowana liczba uczestników: 60

 

17.03.2016 - Polska Racja Stanu 1945-2016

Mieliśmy przyjemność gościć dr. hab. Arkadego Rzegockiego, prof. UJ, który podczas swojego wystąpienia zarysował historyczne aspekty polskiej racji stanu, odwołując się m.in. do Konstytucji Nihil Novi czy artykułów henrykowskich oraz idei towarzyszących budowaniu państwa polskiego. Przechodząc do ubiegłego stulecia, Pan Profesor zwrócił uwagę na brak wyrażenia „racja stanu” w czasach PRL-u, aż do 13 grudnia 1981 r. oraz wskazał na aktualną problematykę związaną nadrzędnym interesem państwowym, a także z problemem w definiowaniu ‘interesu narodowego’, ‘interesu państwowego’ i ‘racji stanu’. Są to jedynie przykłady niektórych płaszczyzn, na których opierał się Pan Profesor w trakcie swojego kompleksowego wykładu, połączonego z licznymi pytaniami i uwagami zebranej publiczności.

Szacowana liczba uczestników: 70

 

4.04.2016 - Metody leczenie stresu pourazowego u żołnierzy i weteranów

Mieliśmy przyjemność gościć Panią Katarzynę Podleską - prezes Fundacji F-43, psychotraumatologa i dyplomowanego diagnostę oraz Panią Jolantę Szymańską - psychologa z Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. Podczas wystąpienia Pani Katarzyny publiczność dowiedziała się czym w zasadzie jest zaburzenie PTSD i jakie są jego objawy. Następnie swój referat wygłosiła Pani Jolanta Szymańska z DKWS-u, skupiając się na HPO (Human Performacne Optimazition) - sposobie usprawnienia funkcjonowania człowieka zarówno od strony psychicznej jak i fizycznej. Po wygłoszeniu referatów nasze Prelegentki odpowiadały na liczne pytania ze strony publiczności, zawężając rozległy temat PTSD i psychologii do specyfiki zagadnień.

Szacowana liczba uczestników: 170

 

11.04.2016 - Biały wywiad

1 kwietnia w Auli Małej Auditorium Maximum UJ odbyło się spotkanie naukowe Sekcji Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii poświęcone zagadnieniu "białego wywiadu". Naszymi gośćmi byli Pan Błażej Stromczyński, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego i współautor pracy „Biały wywiad w praktyce pracy organów ścigania na przykładzie wykorzystania serwisów społecznościowych” w periodyku „Prokuratura i Prawo” oraz Pan Tomasz Romanowski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, konsultant ds. bezpieczeństwa IT w firmie Comarch.

Wystąpienie Pana Błażeja poświęcone było ogólnym zagadnieniom z dziedziny OSINT (Open-source intelligence). Publiczność dowiedziała się między innymi o zagrożeniach płynących z używania mediów społecznościowych, o niebezpieczeństwach metadanych, a także o potencjale tzw. inżynierii społecznej (social engineering). Następnie Pan Tomasz na podstawie kilku case study pokazał publiczności, jak w praktyce można wykorzystać biały wywiad. Przykłady jego zastosowań były wyjątkowo szerokie: od prób znalezienia pięknej nieznajomej, spotkanej w górach (zakończonych sukcesem), po tropienie zbrodni wojennych na całym świecie.

Szacowana liczba uczestników: 50

 

14.04.2016 - Wspomnienia pułkownika Tadeusza Bieńkowicza ps. "Rączy" - kombatanta Armii Krajowej

KNBN UJ miał zaszczyt gościć wybitnego bohatera walki o niepodległość, Pułkownika Tadeusza Bieńkowicza ps. „Rączy”. 
Podczas 2,5 godzinnego wystąpienia, Pan Pułkownik przedstawił wycinek swojej historii, zaczynając od wstąpienia do frontowego baonu harcerzy, przez akcje w Koleśnikach oraz podpalenie stodoły rotmistrza Pileckiego, a kończąc na odbiciu skazańców z więzienia w Lidzie (1944 r.). Opowieść Pana Pułkownika była wyjątkowo pasjonująca, ale i skłaniająca do refleksji, natomiast ilość szczegółów (poczynając od dokładnych dat dziennych, jak i pogody czy topografii terenu), a także przemyśleń zawartych w tak krótkim wystąpieniu budzi ogromny szacunek.

Jesteśmy niezmiernie zaszczyceni, iż mimo problemów zdrowotnych Pan Pułkownik zdołał przybliżyć zebranym gościom historię, nie tylko swoją, ale i Polski.

Szacowana liczba uczestników: 40

 

19.04.2016 - Spotkanie z czynnymi oficerami Agencji Wywiadu

19 kwietnia odbyło się współorganizowane przez KNBN UJ oraz Sekcję Karier UJ spotkanie z czynnymi oficerami Agencji Wywiadu. Członkowie Koła oraz studenci z całego Uniwersytetu mieli niebagatelną możliwość spotkania oficerów pracujących w polskim wywiadzie, z której licznie skorzystali. Spotkanie zostało podzielone na dwie części.

W pierwszej, Oficerowie scharakteryzowali strukturę organizacyjną Agencji Wywiadu, jej rolę w polskim systemie służb specjalnych oraz udzielili informacji dotyczących podstawowych wymagań, kompetencji, preferowanych cech charakteru kandydatów w procedurze rekrutacyjnej. 
W drugiej części, trwającej ponad godzinę, Oficerowie odpowiadali na pytania uczestników. Wachlarz kategorii poruszanych zagadnień, a także szczegółowość pytań była nadzwyczajna, ale i adekwatna do niezwykłości spotkania. Zostały poruszone kwestie łączenia pracy w wywiadzie z życiem prywatnym oraz rodziną, jak i proces szkoleniowy czy też zgodność z rzeczywistością filmów oraz książek szpiegowskich.

Szacowana liczba uczestników: 400

 

25.04.2016 - Spotkanie z ppłk. pil. Tomaszem Jatczakiem z 32 BLT

KNBN miało przyjemność gościć wybitnego oficera, ppłk. pil. Tomasza Jatczaka, dowódcę Grupy Działań Lotniczych w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Pan Pułkownik podczas swojej prezentacji przybliżył strukturę 32 BLT, jej ewolucje oraz zadania (w tym te obronne i zwiadowcze), a także zaznaczył, że jest to jedna z 3 baz lotniczych w Polsce, które obsługują samoloty F-16. Nasz Gość przedstawił zastosowania myśliwca F-16, którego jest osobiście pilotem (jednym z nielicznych w Polsce), wskazując przy tym, na jego silne i słabe strony oraz proces szkolenia pilotów F-16, który „nigdy się nie kończy”. W ostatniej części spotkania, Pan Pułkownik odpowiadał na pytania zebranej publiczności, dotyczące m.in. codziennej pracy w 32 BLT, misji zwiadowczych, czy pracy analityka w bazie lotniczej.
Szacowana liczba uczestników: 40