08.01.2015

Skimming i phishing - analiza rzeczywistych przypadków i sposoby ochrony

Spotkanie zorganizowane przez Sekcję Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii. Nowo powstała sekcja Koła, zwracając uwagę na postępującą digitalizację i uzależnienie społeczeństwa od technologii, zaczęła zwracać uwagę studentów na zagrożenia z tym związane oraz sposoby wykorzystania luk w oprogramowaniu do działalności przestępczej. Pierwsze spotkanie łączyło podejście teoretyczne z praktycznym dzięki obecności ekspertów naukowych, jak i przedstawiciela KWP w Krakowie.

 

14.01.2015

Spotkanie z karierą – AIESEC

Kolejne wydarzenie sekcji Cyberbezpieczeństwa miało pokazać zebranym studentom drogę, jaka może ich czekać po zakończeniu studiów. Położono nacisk zarówno na dyplom ukończenia studiów, zwłaszcza na UJ, ale także dodatkowe kursy, szkolenia i kwalifikacje.

 

25.02.2015

Stres bojowy i pourazowy u żołnierzy w ujęciu historycznym i współczesnym - konferencja naukowa

Kolejna z dużych konferencji, organizowanych przez KNBN. Dotyczyła zagadnienia, o którym wiedza jest coraz bardziej upowszechniana i staje się ono coraz bardziej obecne w świadomości społeczeństwa – stresu pourazowego u żołnierzy wracających z misji. Dzięki obecności historyków, teoretyków wojskowości, a także praktyków z Wojskowego Instytutu Medycznego z Warszawy, udało się pokazać ewolucję tego zjawiska, jego złożoność i potencjalny rozwój badań nad nim.

 

25.03.2015

Spotkanie z red. Andrzejem Wojtasem, redaktorem naczelnym MMS Komandos

Spotkanie przy herbacie, o luźnym charakterze, miało na celu pokazanie członkom KNBN specyfiki pracy ze społecznością wojska, przemysłu zbrojeniowego czy służb specjalnych. Historia czasopisma, wraz z jego niedawnym wznowieniem, była przykładem docierania do niedostępnych miejsc i źródeł, żeby zdobyć informacje ważne z punktu widzenia funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.

 

22-24.04.2015

Dni Kultury Amerykańskiej KNA UJ - KNBN UJ współorganizatorem

W tym roku Koło wzięło aktywny udział organizacyjny w corocznym wydarzeniu zaprzyjaźnionego Koła Naukowego Amerykanistów – Dniach Kultury Amerykańskiej. Tegoroczna edycja, pod szyldem konfliktów zbrojnych, zaangażowała naszych członków do włączenia się w organizację konferencji, spotkań i pokazów filmowych.

 

28.04.2015

„Ochrona Infrastruktury Krytycznej" - konferencja naukowa

Kwietniowa konferencja Sekcji Cyberbezpieczeństwa dotyczyła różnych aspektów Infrastruktury Krytycznej, jej zabezpieczania i systemów ochronnych. Naukowcy i praktycy z ośrodków naukowych, przedsiębiorstw uznanych za IK oraz sektora rządowego przybliżyli problemy prawne i praktyczne, dotykające systemy ochronne IK w Polsce. 

 

21.05.2015

Międzynarodowe Seminarium pt. "Counterinsurgency (COIN) issues in contemporary armed conflicts"

Spotkanie, ponownie organizowane z Wojskami Specjalnymi, grupowało praktyków i teoretyków z Polski, Stanów Zjednoczonych i państw europejskich, w celu omówienia kwestii działań asymetrycznych prowadzonych przez ugrupowania rebelianckie w realiach współczesnych konfliktów zbrojnych. 

 

25.05.2015

Spotkanie z cyklu „Gry strategiczne i symulacje konfliktowe"

Spotkanie to miało na celu przybliżenie charakterystyki wybranych gier strategicznych i systemów symulacyjnych wykorzystywanych do prognozowania przebiegu konfliktów lub szkolenia kadr dowódczych i rządowych. 

 

25.05.2015 

Konferencja „25-lecie JW GROM" 

Konferencja, w czasie której obecny był Dowódca GROM, Szef Szkolenia Jednostki, były rzecznik MON, weterani Wojsk Specjalnych a także znawcy specyfiki ich działania była okazją do podsumowania funkcjonowania najbardziej znanego w Polsce oddziału wojskowego z perspektywy ćwierćwiecza. Poprzez ewolucję samej Jednostki pokazana została ewolucja systemu bezpieczeństwa państwa a także realiów, z jakim przyszło się zmagać instytucjom działającym w sektorze bezpieczeństwa. 

 

25-27.09.2015

Szkolenie spadochronowe

W czasie praktycznego, weekendowego szkolenia zorganizowanego przez Sekcję Wojskowości i Służb Mundurowych studenci zostali przygotowani do oddania samodzielnego skoku spadochronowego, co zwieńczone zostało oficjalnym certyfikatem i odznaką, uznającą ich zdolności.

 

17.11.2015

Spotkanie z funkcjonariuszami Służby Celnej

Mała konferencja, mająca na celu pokazanie charakteru wymienionej Instytucji, wraz ze specyfiką i praktyką pracy w niej, a także wyzwaniami czekającymi na pracowników w związku ze sporą inwencją i zaangażowaniem przemytników i grup przestępczych.

 

19.11.2015

Akademia Cyberbezpieczeństwa EY

Przedstawiciele pionu bezpieczeństwa cybernetycznego jednej z największych światowych korporacji przybliżyli zebranym gościom charakter swojej pracy, wskazując potencjalne zagrożenia związane z zaawansowanym charakterem branży IT.

 

16.12.2015 - Rola mediów w kształtowaniu opinii o polskich siłach zbrojnych – konferencja naukowa

Konferencja organizowana przez Sekcję Wojskowości i Konfliktów Zbrojnych KNBN UJ. Tematem przewodnim była rola mediów w narracji konfliktów zbrojnych oraz ich wpływ na rozwój wydarzeń. Mieliśmy zaszczyt gościć tak wybitnych ekspertów jak płk Dariusz Kacperczyk, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz Andrzej Wojtas, redaktor naczelny Militarnego Magazynu Specjalnego „Komandos”. Pan Pułkownik poruszył kwestię relacji na linii wojsko-media, opierając się na swoim bogatym doświadczeniu. Redaktor Wojtas również opowiedział o swoich doświadczeniach oraz o historii współpracy armii oraz dziennikarzy.

Szacowana liczba uczestników: 50