08.01.2014

Spotkanie pt. Współpraca służb przy zabezpieczaniu imprez masowych

Biorąc pod uwagę doświadczenia wyniesione z Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO2012, oraz zbliżające się Mistrzostwa Świata w Brazylii, zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych. Eksperci z Policji oraz Straży Pożarnej opowiedzieli o funkcjonowaniu systemu zabezpieczania wielkich imprez, zarówno sportowych, muzycznych, jak i zgromadzeń. Dodatkową kwestią, którą przybliżono, była współpraca pomiędzy poszczególnymi instytucjami, aby zmaksymalizować skuteczność podejmowanych działań.

 

7.03.2014 Spotkanie z prof. Paulem Jacksonem

Korzystając ze swojego pobytu w Krakowie, swoją obecnością zaszczycił nas jeden z najbardziej znaczących światowych specjalistów od bezpieczeństwa – Profesor Paul Jackson. Spotkanie miało wymiar krótkiej prezentacji Pana Profesora na temat zadań, których podejmował się w swojej karierze oraz jego obecnych zajęć, po której nastąpiła rozmowa z członkami KNBN i studentami INPiSM. Profesor, który, jak sam mówił, specjalistą od upadku państw stał się po swojej długiej pracy w Sierra Leone w czasie panującego tam chaosu, pracował ponadto w Nepalu, Rwandzie, Ugandzie, Chinach, Europie Środkowo-Wschodniej, a także Rosji. W związku z tym był w stanie wyczerpująco i na podstawie własnych doświadczeń odpowiedzieć na szeroki zakres tematyczny pytań zadawanych mu przez uczestników spotkania.

 

12-13.03.2014

Międzynarodowa cywilno-wojskowa konferencja naukowa 15 years of Polish membership in NATO. Experiences and future challenges.

We współpracy z akademiami wojskowymi i uczelniami z całej Europy, ze szczególnym udziałem polskich Wojsk Specjalnych oraz wystawą Jednostki Wojskowej Komandosów, udało się podsumować udział RP w Sojuszu. Liczni przedstawiciele instytucji militarnych i cywilnych w ciągu dwóch dni konferencji dokonali oceny naszego wkładu w budowanie NATO-wskich zdolności obronnych, jak i wpływ Sojuszu na bezpieczeństwo RP.

 

11.04.2014 Wyjazd do Szkoły Policji w Katowicach

W czasie tego wyjazdu członkowie KNBN UJ mieli okazję dowiedzieć się więcej nt. procedur związanych z rekrutacją do Policji, procesem szkolenia oraz możliwymi ścieżkami rozwoju w jej strukturach.

 

24.04.2014 Spotkanie nt. Private Military Companies

W trakcie tego spotkania poruszono istotne kwestie związane ze zmieniającym się obliczem współczesnych konfliktów zbrojnych, w których istotną rolę odgrywają prywatne podmioty oferujące usługi w zakresie bezpieczeństwa. Rozważano problem na wielu płaszczyznach, oprócz militarnej, m. in. również na prawnej czy etycznej.

 

06.05.2014 Spotkanie z kpt. Kamilem Mosińskim z 2. pułku saperów (Kazuń).

Kapitan Mosiński w wygłoszonym wykładzie przybliżył członkom KNBN UJ specyfikę służby w wojskach inżynieryjnych. Poruszył również tematy związane z materiałami wykorzystywanymi do produkcji improwizowanych ładunków wybuchowych w Afganistanie oraz nowoczesnymi metodami ich neutralizacji w postaci robotów saperskich.

 

27.05.2014

Konferencja Terroryzm w Europie

W czasie konferencji głos zabrali eksperci z ośrodków naukowych z całej Polski, wyczerpująco opisując zjawisko terroryzmu, zwłaszcza na kontynencie europejskim. Zwracając uwagę na przyczyny oraz stan obecny tego zjawiska w najbliższej okolicy RP, starano się odpowiedzieć na pytania o zagrożenie dla Polski oraz możliwe formy przeciwdziałania. Wygłoszone referaty były podstawą do długiej dyskusji na temat europejskich systemów zapobiegania i zwalczania terroryzmu, a także udziału państw kontynentu w misjach międzynarodowych w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

 

6.06.2014

Wykład gościnny Rola Arktyki we współczesnej polityce bezpieczeństwa

W ramach pierwszej części swojej wizyty nasz gość z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – dr Witold Sokała - wygłosił wykład pt. „Rola Arktyki we współczesnej polityce bezpieczeństwa". W ciągu dwóch godzin zebrani mieli możliwość zapoznania się ze wszystkimi najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi tego regionu. Poczynając od uwarunkowań historycznych, poprzez determinanty geograficzne, na aktualnej sytuacji i interesach poszczególnych państw kończąc, mieliśmy okazję prześledzić sytuację międzynarodową Arktyki w niezwykle syntetycznej, a zarazem dokładnej formie.

 

6.06.2014

Debata Rosyjska polityka (nie)bezpieczeństwa, czyli ile można ugrać blefując?

W czasie drugiej części wizyty doktora Witolda Sokały z UJK podjęty został temat niezwykle aktualny – działania Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej. Oprócz gościa z Kielc udział w debacie wzięli przedstawiciele INPiSM UJ, Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, dyskusję wzbogacili swoim punktem widzenia również profesorowie z Ukrainy zaproszeni przez pana dr. Piotra Bajora. Dzięki szerokiemu spektrum zainteresowań uczestników, w debacie poruszone zostały m. in. ekonomiczne, militarne oraz społeczne elementy polityki Federacji Rosyjskiej. 

06.2014 – Warszawa - Kurs LDESP – Naval Postgraduate School

Studenci KNBN dwukrotnie mieli możliwość uczestnictwa w kursach Leader Development and Education for Sustained Peace, prowadzonych przez kadrę Naval Postgraduate School z Monterey, California. Pierwszy kurs, odbywający się w czerwcu 2013 roku na UJ, dotyczył przede wszystkim zagadnień Afganistanu i międzynarodowego terroryzmu. Kolejny, zorganizowany rok później na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, skupiał się na rejonie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu i zagrożeń z nich dzisiaj płynących. Kadra zza oceanu w wyjątkowy sposób, łącząc teorię z praktyką, przygotowywała studentów UJ i żołnierzy Wojsk Specjalnych do podejmowania działań w tych rejonach i w odniesieniu do nich.

15-17.10.2014

NATO crisis assessment and management – konferencja, szkolenie, seminarium

W dniach 15-17 października 2014 roku miało miejsce wydarzenie naukowe, składające się z konferencji, warsztatów oraz seminarium eksperckiego, pod wspólnym tytułem: NATO: Crisis Assessment and Management. Zostało ono zorganizowana przez Centrum Operacji Specjalnych - Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Wszystkie wykłady, zajęcia i dyskusje w całości były prowadzone w j. angielskim i zebrały przedstawicieli instytucji wojskowych oraz świata akademickiego z Polski, USA oraz szeregu państw europejskich. W spotkaniach wzięli także udział studenci programu ERASMUS z krajów europejskich, studiujący na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz grupa stypendystów (żołnierzy amerykańskich) programu Olmsted studiujących na europejskich uczelniach. Pierwszego dnia, w murach Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestnicy wysłuchali sześciu wykładów szkoleniowych, w całości wygłoszonych przez oficerów COS-DKWS, dotyczących procedur NATO w zakresie zarządzania kryzysowego i planowania przebiegu międzynarodowych interwencji militarnych w oparciu o Dyrektywę Planowania Kompleksowych Operacji (Comprehensive Operations Planning Directive). Drugiego dnia odbyły się warsztaty, podczas których przed studentami i kadetami postawiono zadanie zaplanowania przebiegu międzynarodowej operacji zbrojnej w fikcyjnym państwie (Nadus), zdestabilizowanym przez konflikt zbrojny, którego źródeł można było doszukiwać się w problemach o podłożu politycznym, religijnym, etnicznym i ekonomicznym. Trzeci dzień poświęcony został seminarium eksperckiemu.

 

5.11.2014

Spotkanie z prof. Balkacemem Iratnim z Algier University

Wykład poświęcony był przede wszystkim skutkom tzw. 'arabskiej wiosny' oraz aktualnemu stanowi bezpieczeństwa w Afryce Północnej. Profesor Itarni zwrócił uwagę na ciągła obecność w regionie ugrupowań terrorystycznych i radykalnych islamistów, wyjaśniając ją przez pryzmat historii, religii i warunków politycznych. Wskazując główne zagrożenia dla stabilności Afryki Północnej powiązał je również z potencjalnymi reperkusjami dla Europy i Świata. Po wykładzie nastąpiła tura pytań, dotyczących między innymi możliwych rozwiązań kwestii radykalizmów oraz powiązań państw północy kontynentu z jego, równie niestabilnym, centrum.

 

13.11.2014

Spotkanie z przedstawiciela Grupy Reagowania Antykryzysowego - GRAK

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 14:00 w Auli Małej Auditorium Maximum UJ. Jako pierwszy głos zabrał Pan Borys Czyhin, który wygłosił referat pt.: „Geopolityczna analiza sytuacji w regionie". W swoim wystąpieniu Pan Czyhin scharakteryzował m.in. działania Federacji Rosyjskiej na wschodniej flance NATO. Następnie głos zabrał Pan mjr Jacek Kowalik, były dowódca Zespołu Bojowego JW GROM, współtwórca systemu GROM COMBAT. Pan mjr Kowalik wygłosił referat pt.: „Miejsce działań specjalnych we współczesnych konfliktach zbrojnych". W ramach swojego wystąpienia Pan mjr przedstawił m.in. cechy i zadania sił specjalnych, jak również opisał w jaki sposób mogą one zostać wykorzystane we współczesnych konfliktach zbrojnych, w tym w ramach operacji obronnej RP. goście specjalni: Pan Andrzej Wojtas, redaktor naczelny Militarnego Miesięcznika specjalnego Komandos i Pan Piotr Orłowskiego z Centrum Operacji Specjalnych.

 

16.12.2014

Spotkanie z byłym operatorem Navy SEALs

Gościem KNBN UJ w grudniu 2014 roku był Michael Stull, były operator sławnej jednostki Navy SEALs, obecnie pracujący w Kwaterze Głównej Operacji Specjalnych NATO. Przybliżył zebranym gościom specyfikę pracy w obu ww. miejscach, odpowiedział również na wiele pytań, zarówno dotyczących kwestii merytorycznych, jak i praktycznych. 

 

17-18.12.2014

Międzynarodowa konferencja "New Security Challenges and Their Influence on Leaders' Development and Education"

W dniach 17-18 grudnia 2014 roku Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwem Komponentu Wojsk Specjalnych zorganizował międzynarodową konferencję naukowo-szkoleniową New Security Challenges and Their Influence on Leaders' Development and Education. Konferencja odbyła się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiodącymi tematami konferencji były współczesne zagrożenia na świecie, stanowiące wyzwanie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz jego członków, a także zagadnienia związane z kształceniem studentów oraz szkoleniem podoficerów sił specjalnych.