22.01.2013 Spotkanie ze st. szer. Dominikiem Zasadni z 6BPD

W trakcie tego spotkania członkowie KNBN UJ mieli okazję wysłuchać wystąpienia nt. charakterystyki wojsk powietrzno-desantowych, jak również o miejscu i roli 6 BPD w systemie SZ RP.

 

28.01.2013 Wyjście do WKU Kraków

W trakcie tego wydarzenia członkowie KNBN UJ mieli możliwość zaznajomić się z możliwymi ścieżkami kariery w SZ RP, jak również z podstawowymi wymaganiami i procedurami związanymi z rekrutacją.

 

08.03.2013 Wyjście do Muzeum AK w Krakowie

To wyjście było wyrazem zainteresowania i szacunku jakimi członkowie KNBN UJ otaczają historię swojego kraju. Tradycja Armii Krajowej jest jej ważnym elementem. Oprócz tego wyjście było dobrą okazją do pogłębionej analizy akcji przeprowadzonych przez AK w kontekście podobieństw do współczesnych działań i operacji specjalnych.

 

14.03.2013

Wykład otwarty Dowódcy Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotra Patalonga

Wizyta Dowódcy Wojsk Specjalnych na UJ, organizowana przez KNBN, była ostatnim krokiem w inauguracji współpracy pomiędzy tymi instytucjami. Generał Patalong przybliżył specyfikę Wojsk Specjalnych oraz odmienną formułę ich funkcjonowania i działania. Opisując samą strukturę, w jakiej operują, zwrócił szczególną uwagę na potrzebę kompleksowego wyszkolenia ludzi, którzy WS tworzą. Po wykładzie, odpowiadając na pytania gości, dodatkowo naświetlił kwestie, które szczególnie interesowały słuchaczy.

 

18.03.2013 Spotkanie z Michałem Prokopowiczem

Pan Prokopowicz, jako członek „Strzelca" opowiedział zainteresowanym członkom KNBN UJ o roli tego typu organizacji w systemie obronnym państwa.

 

20.03.2013

Debata 10-lecie Operacji Iraqi Freedom. Ocena polskiego zaangażowania w Iraku

Równo dekadę po rozpoczęciu międzynarodowej operacji przeciwko reżimowi Saddama Husajna odbyła się debata jej poświęcona. W budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej eksperci z różnych Instytutów Uniwersytetu Jagiellońskiego przystąpili do oceny i wymiany wniosków z różnych obszarów działalności sił międzynarodowych. Zwrócono sprawę na wszelkie aspekty związane z tak długą misją – od problemów prawnych, poprzez opinię publiczną, na zmianach w sposobie prowadzenia walki kończąc.

 

17-19.04.2013 Europoltech 2013 w Warszawie

Dzięki uprzejmości organizatorów spora grupa studentów KNBN mogła wziąć udział w Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2013. Dzięki otrzymanym od dyrekcji Targów wejściówkom VIP nasi przedstawiciele mieli dostęp do wszystkich wystaw prezentowanych przez 3 dni, składających się zarówno z nowinek technologicznych, jak i seminariów dotyczących techniki i sposobów działania służb mundurowych. Była to niezwykła okazja nie tylko do zobaczenia najnowocześniejszego uzbrojenia i wyposażenia, ale również do rozmowy z przedstawicielami każdej służby działającej na terenie RP.

 

26.04.2013 Wizyta w Jednostce Wojskowej Komandosów

Dzięki uprzejmości dowódcy JWK w Lublińcu – pułkownika Wiesława Kukuły, a także krakowskiego Dowództwa Wojsk Specjalnych, liczna grupa studentów UJ miała okazję odwiedzić Jednostkę Wojskową Komandosów. Wizyta składała się z dwóch części. Pierwsza, teoretyczna, zawierała w sobie prezentację historii, zadań oraz możliwości Jednostki, a także rozmowy z samymi komandosami. W czasie drugiej, praktycznej, studenci BN mieli możliwość skorzystać ze sprzętu, którym dysponują operatorzy. Składały się na to m.in. wspinaczka, strzelnica, tor strzelecki, zjazd na kolejce tyrolskiej oraz nauka pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

26.04.2013 Debata nt użycia bezzałogowych statków powietrznych

Rosnąca popularność tzw. dronów zmusiła nas do podjęcia naukowej debaty na temat ich użycia i funkcjonowania w siłach zbrojnych i służbach mundurowych na świecie. Po raz kolejny eksperci z różnych środowisk naukowych wewnątrz Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z praktykami w danym zakresie z Dowództwa Wojsk Specjalnych, podjęli się kompleksowego opisu i oceny aparatów bezzałogowych. Zaczynając od wersji najmniejszych, obserwacyjnych, na uzbrojonych statkach powietrznych kończąc, przybliżyli zebranym gościom specyfikę tego typu urządzeń.

 

 

27.05.2013 Af-Pak – Kryjówka terrorystów

Spotkanie poświęcone granicy afgańsko-pakistańskiej, która od lat stanowi największe zaplecze i miejsce operowania grup terrorystycznych na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem różnych odłamów Al-Qaedy. Pracownicy UJ i przedstawiciele Wojsk Specjalnych skupili się zarówno na przyczynach takiego stanu rzeczy, jak i na potencjalnych możliwościach jego rozwiązania. Po raz kolejny połączenie wiedzy naukowej i praktycznej pozwoliło stworzyć pełny obraz sytuacji i pokazać problem z różnych perspektyw.

 

06.2013 – Kraków - Kurs LDESP – Naval Postgraduate School

Studenci KNBN dwukrotnie mieli możliwość uczestnictwa w kursach Leader Development and Education for Sustained Peace, prowadzonych przez kadrę Naval Postgraduate School z Monterey, California. Pierwszy kurs, odbywający się w czerwcu 2013 roku na UJ, dotyczył przede wszystkim zagadnień Afganistanu i międzynarodowego terroryzmu. Kolejny, zorganizowany rok później na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, skupiał się na rejonie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu i zagrożeń z nich dzisiaj płynących. Kadra zza oceanu w wyjątkowy sposób, łącząc teorię z praktyką, przygotowywała studentów UJ i żołnierzy Wojsk Specjalnych do podejmowania działań w tych rejonach i w odniesieniu do nich.

 

3-4.09.2013 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

W ostatnim miesiącu wakacji przedstawiciele KNBN na krótko zrezygnowali z odpoczynku, aby uczestniczyć w jednych z największych targów zbrojeniowych w Europie. Przez kilka dni trwania targów na ogromnym obszarze zostały wystawione najnowsze osiągnięcia zarówno polskiego, jak i zagranicznych przemysłów obronnych ze wszystkich dziedzin. Zgromadzeni mogli podziwiać zarówno najnowsze czołgi, transportery opancerzone, jak i drony, rakiety i systemy radiolokacyjne. Równolegle do targów, jak co rok, odbywały się konferencje naukowe dotyczące obronności państwa oraz rozwoju technologicznego.

 

29-30.10.2013

Ogólnopolska cywilno-wojskowa konferencja naukowa Wokół Hindukuszu. Ocena interwencji w Afganistanie. Eksperci z instytucji militarnych i naukowych z całej Polski podjęli próbę podsumowania przyczyn, przebiegu i skutków największego konfliktu naszych czasów. Pierwszego dnia został przybliżony obraz Afganistanu przez pryzmat jego wyjątkowości i odmienności od szablonów znanych europejczykom, natomiast drugiego szczegółowo omówiono samą interwencję międzynarodową. Szczególną uwagę zwrócono na obecny stan Afganistanu, na moment przed wycofaniem sił międzynarodowych, oraz na skutki, jakie interwencja wywołała w państwie i społeczeństwie.

 

 

7.11.2013 Spotkanie z płk. Sławomirem Berdychowskim

Spotkanie z dowódcą Jednostki Wojskowej AGAT, pułkownikiem Sławomirem Berdychowskim, mogło odbyć się dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Dowództwem Wojsk Specjalnych, obecnie COS-DKWS. Podczas dwugodzinnego spotkania płk Berdychowski zaprezentował zadania i strukturę AGAT-u, jednostki charakteryzującej się m.in. wsparciem operacji specjalnych. Pułkownik opisał również rolę i miejsce Jednostki w obecnej strukturze wojska, w tym wojsk specjalnych. Przedstawił zarówno jej historię i tradycje, jak również etapy i wymogi szkolenia. Ponadto obecni na sali mogli zobaczyć na zaprezentowanych krótkich filmach m.in. trudy górskiej selekcji kandydatów na operatorów czy ćwiczenia sekcji odbywające się na zbiorniku Goczałkowickim.

 

08.11.2013 Spotkanie z p. Khalidem Aziz

Pan Aziz, przedstawiciel pakistańskiego MSZ, wygłosił dla członków Koła wykład pt. „Socio-historic basis of conflict in Fata and Khyber Pakhtunkhwa".

 

20.11.2013 Spotkanie nt. "czarnych dziur" na mapie świata.

Celem tego spotkania, w którym wzięli udział dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ, dr Edyta Chwiej oraz p. Andrzej Wojtas było omówienie roli miejsc na świecie, które stają się ośrodkami terroryzmu czy zorganizowanej przestępczości międzynarodowej.

 

22.11.2013 Wizyta w ZK w Nowym Sączu

Dnia 22 listopada w ramach sekcji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Mundurowych KNBN UJ grupa naszych studentów uczestniczyła w wyjeździe do Zakładu Karnego w Nowym Sączu. Prezentację rozpoczęło przedstawienie historii Zakładu, następnie określenie schematu jego funkcjonowania. Nasi studenci zapoznali się ze strukturą wewnętrzną Służby Więziennej i zwyczajami panującymi w Zakładzie. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja terenu Zakładu. Nasi studenci mieli możliwość zobaczenia celi więziennej od środka, odwiedzili spacerniak, salę widzeń więźniów, kaplicę oraz siłownię. Ostatnim punktem wizyty w ZK była prezentacja sprzętu i wyposażenia GISW (Grupa Interwencyjna Służby Więziennej). Następnie odbył się krótki pokaz fizycznych umiejętności funkcjonariuszy.

 

06.12.2013 Spotkanie z p. Yasirem Rehmanem

Pan Rehman, pakistański dziennikarz, wygłosił dla członków Koła wykład zatytułowany „Extremism in Pakistan", w którym omówił teraźniejsze, jak również potencjalne konflikty w państwie pakistańskim, związane z szeroko pojętym ekstremizmem.

 

09.12.2013 Spotkanie z afgańskimi dziennikarzami

W czasie tego spotkania z grupą afgańskich dziennikarzy przebywających w Polsce na wizycie studyjnej, poruszone zostały kwestie kulturowe mające największe znaczenie dla społeczności w Afganistanie. Szczególny nacisk położono na wpływ kultury zachodniej na transformacje zachodzące w tym kraju.