05.06.2012 Spotkanie z majorem Sylwestrem Bełtowiczem z Żandarmerii Wojskowej

Pierwsze spotkanie oficjalnie zorganizowane w ramach Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego. Jego tematyka dotyczyła specjalnych uprawnień, jakie otrzymywała Żandarmeria Wojskowa w czasie rozgrywania Euro 2012, jak również niektórych innych aspektów wykorzystania slużb mundurowych w organizacji tego typu imprez.

 

27.09.2012 Konferencja naukowa pt. „Policja Państwowa II RP. Ludzie-struktura-działanie."

Konferencja, w której członkowie KNBN UJ brali udział zarówno jako zabezpieczenie logistyczne, jak również w charakterze prelegentów. Była to okazja do zdobycia pierwszych doświadczeń w obu tych aspektach.

 

26.10.2012 Spotkanie z Admirałem Williamem McRavenem

Dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Dowództwem Wojsk Specjalnych, obecnie COS-DKWS, grupa studentów KNBN UJ otrzymała możliwość wyjazdu do siedziby PISM w Warszawie, gdzie odbywało się spotkanie z admirałem Williamem McRavenem. Admirał jest dowódcą United States Special Operations Command, a co za tym idzie, ma w swoim łańcuchu dowodzenia takie jednostki jak Navy SEALs (z których się wywodzi), Delta Force czy 75 Pułk Rangersów. Po wykładzie admirał odpowiedział na pytania zgromadzonych, a następnie przyjął od grupy z UJ pamiątkowy album o Krakowie.

 

11.12.2012 Spotkanie z p. Tomaszem Berendtem

Spotkanie z tym pracownikiem ówczesnego Dowództwa Wojsk Specjalnych dotyczyło procesu przeprowadzania wyborów parlamentarnych w Afganistanie w 2010r. Pan Berendt był członkiem międzynarodowego zespołu biorącego udział w przygotowaniu elekcji.

 

18.12.2012 Spotkanie z śp. Konstantym Miodowiczem

Spotkanie to dotyczyło miejsca służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa Polski.