Nadchodzące wydarzenia

 

 

szczegóły wkrótce!

Redakcja KNBN UJ poleca

 

Książka „Wojna przyszłości. W obliczu nowego globalnego pola bitwy”
(ang. Future War.Preparing for the New Global Battlefield) odpowiada na pytanie, jak my – czyli rządy państw, różne organizacje, decydenci, politycy, naukowcy itd. powinniśmy odpowiedzieć na wyzwanie, jakim jest niekontrolowany rozwój różnych technologii wojennych na różnych polach walki – w tym tych najnowszych – w sieci.

Ta kompleksowość wojen i gwałtowny rozwój techniki wymaga wielkiej uwagi i przezorności już teraz, zanim będzie za późno i nie będzie można już tego kontrolować. Jest to publikacja popularnonaukowa, polecana dla szerokiego grona odbiorców – od polityków i decydentów, strategów i analityków wojskowych czy oficerów, przez administrację państwową i samorządową, kadrę zarządzającą ważnych organizacji rządowych i pozarządowych, działy analityczne, aż po wszystkich interesujących się sprawami obronności, wojska
i nowoczesnych technologii.
 

Więcej o książce:

 http://robertlatiff.com/ 
https://ksiegarnia.pwn.pl/Wojna-przyszlosci,745475229,p.html

 

____

 

 

Z wielką przyjemnością prezentujemy publikację podsumowującą konferencję "Wywalcz Polsce wolność lub zgiń - Tobie Ojczyzno!"

Więcej informacji: Publikacje pokonferencyjne